Logo2
Het Centrum is een onderzoeksinstituut binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Gespecialiseerde medewerkers doen onderzoek naar openbare orde en veiligheid, zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden.