Categoriearchief: Publicatiereeks

Wetboek van openbare-orderecht

Een overzicht van alle relevante wetsartikelen op het gebied van openbare-orderecht. Wetboek van openbare-orderecht

Geplaatst in Publicatiereeks | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Wetboek van openbare-orderecht

Ruimte voor arbeidsimigranten – handreiking BZK 2013

Arbeidsmigranten leveren een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving. Voor verschillende sectoren vormen medewerkers uit EU-landen een welkom antwoord op hun vraag naar personeel. Of deze flexwerkers nu voor een zeer korte termijn of juist langer in Nederland … Lees verder

Geplaatst in Publicatiereeks | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Ruimte voor arbeidsimigranten – handreiking BZK 2013

Handreiking “Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren” verschenen

De handreiking Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren is verschenen. Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid heeft het juridisch onderzoek gedaan dat ten grondslag ligt aan de handreiking. Download de handreiking hier. Sinds 1 mei 2011 verrichten … Lees verder

Geplaatst in Lopend onderzoek, Publicatiereeks | Reacties uitgeschakeld voor Handreiking “Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren” verschenen

Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?

De bevoegdheden ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde waar de burgemeester over beschikt in de artikelen 172 lid 2 en lid 3, artikel 174 lid 2 en artikel 175 van de Gemeentewet, vertonen gelijkenis met zijn algemene bestuursdwangbevoegdheid. Bij … Lees verder

Geplaatst in Lopend onderzoek, Publicatiereeks | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?

Dwalen door het woud van het openbare-orderecht.

Aan de burgemeester zijn de laatste jaren zo veel bevoegdheden toegekend om verstoringen van de openbare orde in de publieke ruimte te bestrijden dat het lastig is om door de bomen het bos nog te zien. Brouwer en Schilder zetten … Lees verder

Geplaatst in Publicatiereeks | Reacties uitgeschakeld voor Dwalen door het woud van het openbare-orderecht.

Van nachtbrakers tot terroristen. Over onmiddellijke openbare ordehandhaving

Oratie J.G Brouwer uitgesproken te Groningen op 13 juni 2006 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oratie van prof. mr. J.G. Brouwer

Geplaatst in Publicatiereeks | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Van nachtbrakers tot terroristen. Over onmiddellijke openbare ordehandhaving

Daadkrachtig door besluitloos optreden

De Algemene wet bestuursrecht heeft de afgelopen vijftien jaar zonder enige twijfel in belangrijke mate het verkeer tussen de burger en de overheid genormeerd. Met name bij bestuurlijke maatregelen die ingrijpen in de vrijheidssfeer van burgers kan de betekenis van … Lees verder

Geplaatst in Publicatiereeks | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Daadkrachtig door besluitloos optreden

Hennekens: autonoom of onder medebewind?

Dat de voormalige Nijmeegse hoogleraar en staatsraad Hennekens hard kan oordelen, wisten we, maar dat hij zo streng kan zijn als in zijn kolom ‘Op-recht bekeken’ in Gst. 2008, 107, hadden we nu ook weer niet verwacht. Wat is het … Lees verder

Geplaatst in Publicatiereeks | Reacties uitgeschakeld voor Hennekens: autonoom of onder medebewind?

Wijken voor orde: over nieuwe geboden en verboden

Aandachtswijken, prachtwijken, krachtwijken, verschillende benamingen voor een en hetzelfde verschijnsel: probleemwijken. Ze staan op dit moment volop in de schijnwerpers. Uiteenlopende actieplannen op landelijk niveau liggen klaar, alle met als doel verbetering van het woon- en leefklimaat in deze achterstandsbuurten. … Lees verder

Geplaatst in Publicatiereeks | Reacties uitgeschakeld voor Wijken voor orde: over nieuwe geboden en verboden